Χυτεύσεις

Από ηλεκτρικά ή με αέριο λειτουργούντες κλιβάνους τήξης ή κλιβάνους ξήρανσης πυρήνων μέχρι κλιβάνους θερμικής επεξεργασίας και πλήρως αυτόματες εγκαταστάσεις επιβελτίωσης αλουμινίου ή χάλυβα θα βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες της βιομηχανίας χύτευσης.

Βίντεο προϊόντων