Εργαστήριο

Εκτός από τα τους κλιβάνους που ήδη σας παρουσιάσαμε η Nabertherm προσφέρει ευρεία γκάμα στάνταρ κλιβάνων για τα εργαστήρια. Θεωρούμε υποχρέωσή μας μία ταχεία παράδοση. Μη παραλείψετε να ζητήσετε τον χωριστό κατάλογο για εργαστήρια, όπου θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες.

Βίντεο προϊόντων