Additive Manufacturing, druk 3D

Wytwarzanie przyrostowe pozwala na bezpośrednią transformację danych konstrukcyjnych do postaci w pełni funkcjonalnych obiektów. Druk 3D umożliwia konstruowanie obiektów z piasku, szkła, metalu lub tworzywa sztucznego warstwami aż do uzyskania ich ostatecznego kształtu.
 
Po zakończeniu procesu druku przedmioty te często wymagają obróbki cieplnej. Firma Nabertherm oferuje rozwiązania umożliwiające utwardzanie spoiwa w celu zachowania wytrzymałości na wilgotno aż do obróbki w piecu próżniowym, gdzie metalowe obiekty poddawane są procesom spiekania, infiltracji, a następnie ulepszania cieplnego.
 
Dobry przykład produktów wytwarzanych przyrostowo stanowią formy do odlewów precyzyjnych niewielkich partii materiału. Również w zakresie odlewów precyzyjnych firma Nabertherm oferuje wiele rozwiązań stosowanych na etapie podgrzewania wstępnego wytwarzanych form przed procesem odlewania oraz do późniejszego wytapiania wosku.

Download PDF